BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Obwieszczenia o wyłożeniu MPZP/Studium

Obwieszczenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II

Obwieszczenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap III

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu:1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe” – etap II 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu sześciu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do wglądu publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki oraz składania uwag

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 319 w Dąbrowie Leśnej – obręb ew. nr 143205_4.0023

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.03.2022
Data modyfikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry