BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zagospodarowanie-przest/aktualnosci/obwieszczenia-o-wylozeniu-mpzp/11743,Obwieszczenia-o-wylozeniu-MPZPStudium.html
2022-12-04, 13:16

Obwieszczenia o wyłożeniu MPZP/Studium

Obwieszczenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II

Obwieszczenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap III

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu:1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe” – etap II 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.03.2022
Data modyfikacji : 04.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony