BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

 

Uchwała Nr XVII/214/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach  z dnia 30czerwca 2016 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI W OKRESIE 2008-2012 WRAZ Z PRZEWIDYWANIAMI I KIERUNKAMI DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYMI PRZYSZŁEGO ROZWOJU (pobierz pdf) - marzec / kwiecień 2013

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na gminę obowiązek dokonania oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tym celu przeprowadzono analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które dokonały się od czasu uchwalenia Studium - przyjętego Uchwałą Nr XLIII/293/2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 lipca 2006 r., ocenę niezgodności Studium z istniejącym zainwestowaniem lub planami miejscowymi, a także dokonano oceny postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Efekty przeprowadzonych badań wraz z wnioskami sformułowane zostały w opracowaniu „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łomianki w okresie 2006-2008" wykonanym dla potrzeb gminy.

Metadane

Data publikacji : 09.01.2020
Data modyfikacji : 13.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry