BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zagospodarowanie-przest/ochrona-zabytkow/11503,Ochrona-zabytkow.html
2022-10-03, 04:50

Ochrona zabytków

Gminna Ewidencja Zabytków jest w trakcie opracowania.

Metadane

Data publikacji : 06.12.2021
Data modyfikacji : 06.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony