BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Rewitalizacja

Informacja o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz specjalną strefą rewitalizacji.

                W związku z licznymi wnioskami wpływającymi do tutejszego urzędu dotyczącymi możliwości uzyskania zaświadczenia w przedmiocie czy dana nieruchomość jest objęta uchwałą wyznaczającą obszar zdegradowany  i obszar rewitalizacji, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji   (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z póź. zm.), informuję, że Rada Miejska w Łomiankach nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w której może ustanowić prawo pierwokupu nieruchomości  (art. 11 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy).

                 W momencie zmiany stanu prawnego i przyjęcia uchwały Rady Miejskiej wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji informacje o podjęciu ww. uchwał Rady Miejskiej zostaną podane do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej http://bip.lomianki.pl/

 

Burmistrz Łomianek

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Metadane

Data publikacji : 09.03.2020
Data modyfikacji : 18.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Żebrowska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry