BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Studium - nieobowiązujące

Treść nieobowiązujących uchwał podjętych przez Radę Miejską w Łomiankach w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki od 2003 r.
 

2006

Uchwała Nr XLIII/293/2006 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki"

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2006/757,Uchwala-Nr-XLIII2932006-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-quotStudium-uwarunkowan-i-ki.html

Uchwała Nr XXXVIII/271/2006 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miast i Gminy Łomianki" po zmianach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2006/727,Uchwala-Nr-XXXVIII2712006-w-sprawie-uchwalenia-quotStudium-uwarunkowan-i-kierunk.html?search=28301985923


2011

Uchwała Nr XIX/ 103/ 2011 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2011/1297,Uchwala-Nr-XIX-103-2011-w-sprawie-uchwalenia-Studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zag.html

Metadane

Data publikacji : 30.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony

do góry