BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zagospodarowanie-przest/studium-uwarunkowan-i-k/9894,Studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.html
2024-02-28, 05:00

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki zostało zatwierdzone Uchwałą Nr IX/90/2015 z 13 sierpnia 2015 r.  Rady Miejskiej w Łomiankach.

 

Uchwała nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/90/2015 - tekst studium

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/90/2015 - uwarunkowania

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/90/2015 - zagrożenie powodziowe

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/90/2015 - kierunki zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/90/2015 - infrastruktura techniczna

Załącznik nr 6 do Uchwały nr IX/90/2015 - polityka przestrzenna

Załącznik nr 7 do Uchwały nr IX/90/2015 - rozstrzygniecie

Metadane

Data publikacji : 09.01.2020
Data modyfikacji : 09.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony