BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zagospodarowanie-przest/uchwala-krajobrazowa/11499,OBWIESZCZENIE-o-podjeciu-przez-Rade-Miejska-w-Lomiankach-Uchwaly-Nr-XLVII3952021.html
2023-10-02, 16:51

OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały Nr XLVII/395/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Łomianki.

Obwieszczenie

Metadane

Data publikacji : 03.12.2021
Data modyfikacji : 03.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony