BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zarządzenie Nr WAO.0050.252.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Zarządzenie Nr WAO.0050.252.2021