BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zagospodarowanie-przest/uchwala-krajobrazowa/12146,OBWIESZCZENIE-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-uchwaly-w-sprawie-zasad.html
16.07.2024, 12:03

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Gminy Łomianki

Metadane

Data publikacji : 04.08.2022
Obowiązuje od : 04.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kowalski
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony