BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2021/11412,RZP271342021-Wykonanie-elementow-malej-architektury-wraz-z-budowa-boisk-w-istnie.html
2023-09-27, 11:04

RZP.271.34.2021 Wykonanie elementów małej architektury wraz z budową boisk w istniejącym zespole rekreacyjno - sportowym na działce ew. nr 143/3 obręb 0004 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Rodziewiczówny w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych” - zad. 2015/20.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na Platformie zakupowej Gminy Łomianki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/528725

Metadane

Data publikacji : 28.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Baran
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony