BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2023/12826,RZP271122023-Zagospodarowanie-pasa-zieleni-w-pasie-drogowym-ulicy-Zachodniej-na-.html
23.07.2024, 04:06

RZP.271.12.2023, Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 – etap II w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej” – zad. 2018/15

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na Platformie zakupowej Gminy Łomianki.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/751833

Metadane

Data publikacji : 11.04.2023
Obowiązuje od : 07.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Gawin
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony