BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2023/13389,RZP271442023-Dostawa-oraz-montaz-wyposazenia-budynku-Szkoly-Podstawowej-w-Sadowe.html
2024-02-28, 03:44

RZP.271.44.2023 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na Platformie zakupowej Gminy Łomianki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/838497

 

Metadane

Data publikacji : 26.10.2023
Obowiązuje od : 26.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony