BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

RZP.271.08.2020 Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci liści i trawy

(odpady zielone z pielęgnacji parków i ogrodów) o kodzie 20 02 01 od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

Metadane

Data wytworzenia : 17.02.2020
Data publikacji : 17.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Witkowska Referat Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry