BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

RZP.271.13.2020 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: Część I, Część II, Część III, Część IV, Część V.

Cz. I przedm. zam. –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki w 2020 r.” Cz. II przedm. zam. - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki w 2020 r.” Cz. III przedm. zam. - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki” Cz. IV przedm. zam. –„ Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach” Cz. V przedm. zam. - „Wykonanie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenie gminy Łomianki"

Metadane

Data publikacji : 06.04.2020
Data modyfikacji : 30.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry