BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

RZP.271.37.2020 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki w 2021 r.”
Część II  przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki w 2021 r.”
Część III  przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody, uprzątnięcie ściętych gałęzi, frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”
Część IV przedmiotu zamówienia –„Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”

Metadane

Data publikacji : 30.12.2020
Data modyfikacji : 08.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Witkowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry