BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/10986,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztoryso.html
2021-06-12, 16:52

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ulicy Kownackiej, w gminie Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa ulicy Kownackiej - zad.2020/22

Metadane

Data wytworzenia : 19.04.2021
Data publikacji : 19.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Bohdziewicz
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony