BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/11165,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-opracowanie-wielowariantowej-koncepcji-na-budo.html
2023-02-03, 14:53

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie wielowariantowej koncepcji na budowę drogi na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Warszawskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską” - zad. 2021/11.

Metadane

Data wytworzenia : 28.06.2021
Data publikacji : 29.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony