BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/11194,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowe.html
2022-10-03, 03:05

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie działki z boiskiem sportowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry - 2021/28.

Metadane

Data publikacji : 15.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony