BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/11195,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-lekkiego-zadaszeniaoslony-przciwslon.html
2023-01-27, 09:22

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie lekkiego zadaszenia/osłony przciwsłonecznej w formie „żagla” wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji projektowej na istniejącej pergoli zlokalizowanej na placu zabaw w Kiełpinie, zawierającej stosowne obliczenia wytrzymałościowe i statyczne. Załącznik nr 1 i 2 stanowi wskazują parametry techniczne pergoli.

Metadane

Data publikacji : 15.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony