BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/11529,Odlawianie-i-transport-bezdomnych-zwierzat-pochodzacych-z-terenu-gminy-Lomianki-.html
2023-02-08, 10:34

Odławianie i transport bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Łomianki oraz zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 14.12.2021
Obowiązuje od : 14.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony