BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/12732,Zaproszenie-do-zlozenia-oferty-cenowej-na-wykonanie-wielobranzowej-dokumentacji-.html
2023-03-31, 10:51

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy sali gimnastycznej wraz dodatkowymi pomieszczeniami sanitarnymi w szkole podstawowej nr 1 w Łomiankach w ramach zadania pt. „Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach – zad. 2023/08”.

Metadane

Data publikacji : 10.03.2023
Obowiązuje od : 10.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Gawin
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony