BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/12786,Zaproszenie-do-skladania-oferty-na-wykonanie-wielobranzowej-dokumentacji-projekt.html
17.06.2024, 19:55

Zaproszenie do składania oferty na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy sali gimnastycznej wraz dodatkowymi pomieszczeniami sanitarnymi w szkole podstawowej nr 1 w Łomiankach w ramach zadania pt. „Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach – zad. 2023/08”.

Metadane

Data publikacji : 28.03.2023
Obowiązuje od : 28.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Gawin
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony