BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/12958,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-modernizacje-istniejacego-terenu-rekreacyjno-s.html
2023-05-31, 01:31

Zaproszenie do składania ofert na modernizację istniejącego terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Rodziewiczówny

Metadane

Data publikacji : 23.05.2023
Obowiązuje od : 23.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Gawin
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony