BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/12959,Zaproszenia-do-skladania-ofert-na-dostawe-oraz-montaz-wyposazenia-kuchni-budynku.html
26.05.2024, 23:51

Zaproszenia do składania ofert na dostawę oraz montaż wyposażenia kuchni budynku przedszkola miejskiego zlokalizowanego przy ul. Piaskowej 30 w Łomiankach w ramach zadania „Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej ” – zad. 2017/20

Metadane

Data publikacji : 23.05.2023
Obowiązuje od : 22.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Gawin
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony