BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/12974,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-pelnienie-kompleksowego-nadzoru-inwestorskiego.html
13.07.2024, 16:00

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.,,Przebudowa ul. Brzósko'' - zad. 2017/16

Metadane

Data publikacji : 30.05.2023
Data modyfikacji : 12.06.2023
Obowiązuje od : 29.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Gawin
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska
Osoba modyfikująca informację:
Mikołaj Bolmowski

Opcje strony