BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/13279,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-wielobranzowej-dokumentacji-projekto.html
16.06.2024, 14:50

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie remontu sali gimnastycznej wraz dodatkowymi pomieszczeniami sanitarnymi w szkole podstawowej nr 1 w Łomiankach w ramach zadania pt. „Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach – zad. 2023/08”

Metadane

Data publikacji : 13.09.2023
Data modyfikacji : 13.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Gawin
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony