BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/13280,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-pelnienie-kompleksowego-nadzoru-inwestorskiego.html
2023-10-02, 07:35

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją rozbudowy ulicy Truskawkowej w Kiełpinie w gminie Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/12 pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)”

Metadane

Data publikacji : 13.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska - Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony