BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/13416,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-uslugi-polegajacej-na-oproznieniu-zb.html
2024-02-28, 02:52

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opróżnieniu zbiornika z oczyszczonych ścieków bytowych, oczyszczeniu i neutralizacji zbiornika wraz z utylizacją odpadów realizowanej w ramach zadania pn.: Rozbiórka budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków przy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym usytuowanej na działce gminnej nr 13/271.

Metadane

Data publikacji : 06.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Gawin
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony