BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart/14048,Rozeznanie-rynku-na-pelnienie-obowiazkow-inzyniera-kontraktu-dla-zadania-polegaj.html
24.07.2024, 05:53

Rozeznanie rynku na pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem modernizacji Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki.

Metadane

Data publikacji : 08.07.2024
Obowiązuje od : 05.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Gawin
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony