BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Ostatnia aktualizacja strony: 01.06.2020, 16:58

herb ŁomiankiRodzaj: gmina miejsko-wiejska
Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Adres Urzędu: Warszawska 115, 05-092 Łomianki
Kontakt: tel.:  (22) 768-63-24
Fax: (22) 768-63-02

www.lomianki.pl
e-mail: umig@lomianki.pl

Pow. całkowita gminy - 38,06 km2

Liczba ludności - na dzień 31.12.2019 r. było 25.465 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2019 r. w poszczególnych miejscowościach:

 • Dąbrowa - 160
 • Dziekanów Leśny - 2.325
 • Dziekanów Nowy - 446
 • Dziekanów Polski - 1.085
 • Kępa Kiełpińska - 85
 • Kiełpin - 1.864
 • Łomianki - 16.080
 • Łomianki Dolne - 2.643
 • Sadowa - 777

Burmistrz: Małgorzata Żebrowska-Piotrak
tel.: (22) 22 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl 

 

Zastępca Burmistrza do spraw technicznych: Paweł Bohdziewicz
tel.: (22) 22 768 63 01
e-mail: sekretariat@lomianki.pl

 

Zastępca Burmistrza do spraw społecznych: Witold Gawda
tel.: (22) 22 768 63 01
e-mail: sekretariat@lomianki.pl 

 

Skarbnik: Hanna Dąbrowska
tel.: (22) 22 768 63 01
e-mail: umig@lomianki.pl

 

Sekretarz: Artur Gajowniczek
tel.: (22) 22 768 63 01
e-mail: sekretariat@lomianki.pl 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: Adam Salwowski
e-mail: biuro.rady@lomianki.pl 

 

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 • burmistrz w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00,
 • pracownicy urzędu przyjmują codziennie w godzinach pracy urzędu.


Godziny przyjęć interesantów:

 • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Warszawska 115
  poniedziałek i czwartek w godz. 8:00-18:00
  pozostałe dni w godz. 8.00-16.00
do góry