BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Ostatnia aktualizacja strony: 18.07.2024, 12:32

herb ŁomiankiRodzaj: gmina miejsko-wiejska
Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Adres Urzędu: Warszawska 115, 05-092 Łomianki
Kontakt: tel.:  (22) 768-63-24
Fax: (22) 768-63-02

www.lomianki.pl
e-mail: um@poczta.lomianki.pl

Pow. całkowita gminy - 38,06 km2

Liczba ludności zameldowanych na pobyt stały:

 • na dzień 31.12.2007 r. było 20 748 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2008 r. było 21 150 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2009 r. było 21 667 mieszkańców  
 • na dzień 31.12.2010 r. było 22 193 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2011 r. było 22 624 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2012 r. było 22 999 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2013 r. było 23 366 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2014 r. było 23 660 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2015 r. było 23 986 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2016 r. było 24 328 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2017 r. było 24 656 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2018 r. było 25 058 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2019 r. było 25 465 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2020 r. było 25 902 mieszkańców
 • na dzień 31.12.2021 r. było 26 315 mieszkańców
 • na dzień 31.12.2022 r. było 26 701 mieszkańców
 • na dzień 31.12.2023 było 27 193 mieszkańców

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2023 r. w poszczególnych miejscowościach:

 • Dąbrowa - 188
 • Dziekanów Leśny - 2 416
 • Dziekanów Nowy - 506
 • Dziekanów Polski - 1 168
 • Kępa Kiełpińska - 87
 • Kiełpin - 2 131
 • Łomianki - 16 077
 • Łomianki Dolne - 3 825
 • Sadowa -795

Burmistrz: Tomasz Dąbrowski
tel.: (22) 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl 

Pierwszy zastępca burmistrza: Aneta Maj
tel.: (22) 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl 

Skarbnik: Hanna Dąbrowska
tel.: (22) 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl

Sekretarz: Artur Gajowniczek
tel.: (22) 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl 

Przewodniczący Rady Miejskiej: Marek Zielski
e-mail: biuro.rady@poczta.lomianki.pl 

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 • w każdy poniedziałek w godz. 15.00-18.00 interesantów 
  w sprawach skarg i wniosków przyjmuje: 
  Tomasz Dąbrowski - burmistrz Łomianek

 • Wydział Administracyjno-Organizacyjny(ul. Warszawska 115) przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy urzędu

 • pracownicy urzędu przyjmują codziennie w godzinach pracy urzędu.

Godziny przyjęć interesantów:

 • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Warszawska 115
  poniedziałek w godz. 10:00-18:00
  pozostałe dni w godz. 8.00-16.00
do góry